Ekstraordinært delegeretmøde i FOAs A-kasse

FOAs A-kasse har afholdt ekstraordinært delegeretmøde tirsdag den 14. juni 2022.

Forud for a-kassens delegeretmøde blev der afholdt valg af delegerede i de 5 kredse, hvor der er sket fusionering siden seneste, ordinære delegeretmøde i 2019:

FOA Vest = Esbjerg og Varde
FOA Trekanten = Lillebælt, Kolding og Vejle
FOA Midt- og Vestjylland = Herning og Holstebro
FOA Midtjylland = Viborg og Skive
FOA Storstrøm = Sydsjælland og Lolland

Se materiale for det ekstraordinære delegeretmøde (kræver login)

Du skal være medlem af FOAs A-kasse for at se materialet. 

 

Vil du vide mere?

... om FOAs A-kasse, eller holde dig orienteret om a-kasseregler?