Delegeretmøde 2019 i FOAs A-kasse

FOAs A-kasse afholdt delegeretmøde tirsdag den 10. december 2019 fra 16-18 i FOA på Staunings Plads 1-3, 1790 København V.

Forslag til delegeretmøde skal være indsendt senest 60 dage før delegeretmødet via et lokalt valgmøde.

Før delegeretmødet holdes der valgmøder i valgkredsene.

Dagsorden for det ordinære valgmøde er jævnfør § 22 stk. 3 i FOAs A-kasses vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag som ønskes behandlet
  3. Valg af delegeret og suppleanter herfor
  4. Indstilling af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
    Bemærk, at der jf. § 22 stk. 1 i a-kassens vedtægt kun skal vælges 1 delegeret i hver valgkreds, som ikke må være HB-medlemmet.

 

Du kan se a-kassens vedtægter nederst på denne side.