Delegeretmøde i FOAs A-kasse

Dagsorden for delegeretmødet FOAs A-kasse Delegeretmøde den 10. december 2019 kl. 16.00-18.00, Staunings Plads

Dagsorden for delegeretmødet

1. Velkomst

2. Konstituering og formalia
2.a Valg af 2 dirigenter.
2.b Godkendelse af forretningsorden.
2.c Valg af stemmeudvalg.
2.d Godkendelse af dagsorden.

3. Mundtlig beretning

4. Regnskab og rammebudget

5. Indkomne forslag
5.a Forslag til vedtægtsændringer indstillet af HB

6. Valg af
6.a Formand.
6.b Næstformand.
6.c Et antal medlemmer til politisk ledelse.

7. Valg af hovedbestyrelse jf. § 18

8. Valg af statsautoriseret revisor

9. Afslutning